For english version please click here.

Szanowni Doktoranci i Studenci!

Z przyjemnością informujemy, że Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH (ACMiN) przygotowało dla Was wyjątkową ofertę dydaktyczną, obejmującą trzy przedmioty obieralne na studiach II i III stopnia prowadzonych w języku angielskim. Skorzystanie z tej oferty to wyjątkowa okazja do pogłębienia wiedzy z zakresu nanotechnologii, jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi nauki.

Głównym elementem oferowanych przedmiotów są zajęcia praktyczne prowadzone w nowoczesnych laboratoriach ACMiN, przy użyciu profesjonalnej aparatury naukowo-badawczej przeznaczonej do wytwarzania i badań materiałów i nanostruktur. Wszystkie zajęcia prowadzone będą przez specjalistów na co dzień prowadzących badania w ACMiN.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą!  

Jak się zapisać?

Zapisy prowadzone są na platformie USOS:

https://web.usos.agh.edu.pl/kontroler.php?_action=dla_stud/zetony/index#/registration/INT-courses%2520Spring21

Po zalogowaniu należy wyszukać przedmioty po ich nazwie. Rejestracja na przedmioty w semestrze zimowym jest już otwarta i trwa do 2 marca 2021 roku.

Do zapisu wymagane są żetony przyznawane studentom na realizację zajęć w danych dziedzinach. W celu zapisu na przedmiot z dyscypliny, na którą student nie posiada żetonów, musi uzyskać zgodę dziekana.

 

 

Nanoelektronika molekularna

Kurs będzie złożony z trzech części: pierwsza część obejmuje podstawowe wiadomości z zakresu elektroniki klasycznej, druga część jest poświęcona podstawą nanoelektroniki molekularnej. Studenci poznają podstawy teorii pasmowej ciała stałego oraz fizykochemii półprzewodników. Na zajęciach zostaną zaprezentowane metody syntezy prekursorów molekularnych używanych w nanoelektronice molekularnej oraz ich właściwości fizykochemiczne w tym struktura elektronowa. W ostatniej części kursu omówione zostaną techniki wytwarzania oraz badania właściwości prototypów urządzeń nanoelektronicznych.

Zaawansowane techniki skaningowej mikroskopii elektronowej

W ramach przedmiotu zostaną przedstawione możliwości nowoczesnej skaningowej mikroskopii elektronowej oraz dodatkowych systemów do analizy chemicznej (EDS, WDS) i krystalograficznej (EBSD). Uczestnicy kursu będą mogli poznać możliwości analityczne mikroskopów elektronowych w szczególności w odniesieniu do badań przemysłowych. Studenci zapoznają się z podstawami mechanizmu oddziaływania elektron – ciało stałe przy użyciu symulacji Monte Carlo. W trakcie praktycznych zajęć laboratoryjnych w ACMiN uczestnicy kursu będą mogli zapoznać się z obsługą nowoczesnych mikroskopów elektronowych.

  • Prowadzący: dr inż. Tomasz Tokarski
  • Liczba ECTS: 4
  • Przedmiot: wykład (30 godzin), laboratorium (30 godzin)
  • Studia magisterskie, studia doktoranckie; przedmiot skierowany w szczególności do studentów i doktorantów wydziałów: WIMIC, WIMiIP, WO, WMN, WFiIS
  • Semestr: zimowy
  • Syllabus przedmiotu
  • Informacje o przedmiocie na platformie USOS

 

 

Wybrane metody obliczeniowe dla nanoukładów i układów skorelowanych elektronowo

Zajęcia będą połączeniem ćwiczeń audytoryjnych oraz laboratoryjnych zajęć praktycznych w pracowni komputerowej z wykorzystaniem klastra obliczeniowego. Nacisk kładziony będzie na analizę podstawowych efektów obserwowanych eksperymentalnie w nanostrukturach oraz ich modelowanie numeryczne. Wybrane przykłady będą stanowiły projekty obliczeniowe realizowane przez studentów z wykorzystaniem biblioteki KWANT.Omawiane zagadnienia obejmują: kwantowy efekt rozmiarowy (dwuwymiarowy gaz elektronowy, kropki kwantowe, druty kwantowe); opis transportu elektronowego przez nanostruktury (transport ballistyczny, formuła Landauera, model Tsu-Esakiego, kwantowy kontakt punktowy); transport elektronowy w obecności pola magnetycznego (poziomy Landaua, kwantowy efekt Halla, pierścienie kwantowe, efekt Aharonova Bohma). Przykładowy projekt realizowany w ramach zajęć zaprezentowany jest tutaj.