A. Wójcik, W. Maziarz, M.J. Szczerba, M. Sikora, Ł. Hawełek and P. Czaja,
Acta Phys. Pol. A 130, 1026 (2016)
tekst: http://dx.doi.org/10.12693/APhysPolA.130.1026

Anna Wójcika, Wojciech Maziarz, Maciej J. Szczerba, Marcin Sikora, Jan Dutkiewicza, Eduard Cesaric,
Materials Science and Engineering: B 209, 23-29 (2016)
tekst: http://dx.doi.org/10.1016/j.mseb.2016.03.002

Artur Rydosz, Aleksandra Szkudlarek, Magdalena Ziabka, Krzysztof Domanski, Wojciech Maziarz, Tadeusz Pisarkiewicz
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy 16, 1004 -1012 (2016)
tekst: http://dx.doi.org/10.1109/JSEN.2015.2496212

Agnieszka Tąta, Aleksandra Szkudlarek, Younkyoo Kim, Edyta Proniewicz
Vibrational Spectroscopy 84, 1-6 (2016)
tekst: http://dx.doi.org/10.1016/j.vibspec.2016.02.006

Łukasz Frocisz, Janusz Krawczyk, Rafał Dziurka, Kamil Górecki, Grzegorz Cios, Marcelina Skawińska, Łukasz Gondek
Inżynieria Materiałowa 37, 322--327 (2016)
tekst: http://dx.doi.org/10.15199/28.2016.6.8

K. Awsiuk, A. Budkowski, P. Petrou, M. M. Marzec, M. Biernat, T. Jaworska-Gołaba, J. Rysz
Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 148, 278-286 (2016)
tekst: http://dx.doi.org/10.1016/j.colsurfb.2016.08.028

A.D. Surowka , P. Wrobel, M. M.Marzec, D. Adamek, M. Szczerbowska-Boruchowska
Spectrochimica Acta Part B 123, 47-58 (2016)
tekst: http://dx.doi.org/10.1016/j.sab.2016.07.014

J. Raczkowska, Y. Stetsyshyn, K. Awsiuk, J. Zemła, A. Kostruba, K. Harhay, M. M. Marzec, A. Bernasik, O. Lishchynskyi, H. Oharb, A. Budkowski
RSC Advances 6, 87469-87477 (2016)
tekst: http://dx.doi.org/10.1039/c6ra07223b

J. Nizioł, R. Ekiert, M. Sniechowski, M. Słomiany, M.M. Marzec
Optical Materials 56, 84-89 (2016)
tekst: http://dx.doi.org/10.1016/j.optmat.2016.01.049

A. Kmita, A. Pribulova, H. Holtzer, P. Futas, A. Roczniak
Arch. Metall. Mater 61, 2141-2146 (2016)
tekst: http://www.imim.pl/files/archiwum/Vol4_2016/61.pdf

A. Kmita, D. Drożyński, J. Mocek, A. Roczniak, J. Zych, H. Holtzer
Arch. Metall. Mater 61, 2129-2134 (2016)
tekst: http://imim.pl/files/archiwum/Vol4_2016/59.pdf

Wojciech Skuza, Henryk Paul, Katarzyna Berent, Mariusz Prazmowski, Piotr Bobrowski
Key Engineering Materials 716, 464-471 (2016)
tekst: http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.716.464

Tomasz Gancarz, Janusz Pstrus, Grzegorz Cempura, Katarzyna Berent
Journal of Electronic Materials 45, 6067-6078 (2016)
tekst: http://dx.doi.org/10.1007/s11664-016-4815-8

T. Tokarski, G. Cios, A. Kula, P. Bała
Materials Characterization 121, 231-236 (2016)
tekst: http://dx.doi.org/10.1016/j.matchar.2016.10.013

T. Tokarski
Journal of Materials Engineering and Performance 25, 3252-3259 (2016)
tekst: http://dx.doi.org/10.1007/s11665-016-2194-1

K. Wieczerzak, P. Bala, R. Dziurka, M. Stepień, T. Tokarski, G. Cios, K. Gorecki
Archives of Metallurgy and Materials 61, 1241-1247 (2016)
tekst: http://dx.doi.org/10.1515/amm-2016-0205

E. Olejnik, Ł. Szymański, P. Kurtyka, T. Tokarski, W. Maziarz, B. Grabowska, P. Czapla
Archives of Foundry Engineering 16, 77-82 (2016)
tekst: http://dx.doi.org/10.1515/afe-2016-0054

E. Olejnik, Ł. Szymański, P. Kurtyka, T. Tokarski, B. Grabowska, P. Czapla
Archives of Foundry Engineering 16, 89–94 (2016)
tekst: http://dx.doi.org/10.1515/afe-2016-0032

T. Kozieł, J. Latuch, G. Cios, P. Bała
Archives of Metallurgy and Materials 61, 1215-1219 (2016)
tekst: http://dx.doi.org/10.1515/amm-2016-0201

A. Kornevaa, B. Straumal, A. Kilmametov, L. Lityńska-Dobrzyńska, G. Cios, P. Bała, P. Zięba
Materials Characterization 118, 411-416 (2016)
tekst: http://dx.doi.org/10.1016/j.matchar.2016.06.019

A. Skwarek, P. Zachariasz, J. Żukrowski, B. Synkiewicz, K. Witek
Materials Chemistry and Physics 182, 10 (2016).
text: http://dx.doi.org/10.1016/j.matchemphys.2016.07.061

B. Dubiel, P. Indyka, A. Kruk, I. Kalemba-Rec, T. Moskalewicz, K. Berent, M. Gajewska
Inżynieria Materiałowa, zeszyt 2016-4
tekst: http://dx.doi.org/10.15199/28.2016.4.1

K. N. Farrugia, Damjan Makuc, A. Podborska, K. Szaciłowski, J. Plavec, D. C. Magri
European Journal of Organic Chemistry 25, 4415 (2016)
tekst: http://dx.doi.org/10.1002/ejoc.201600509

A. Kmita, C. Fischer, K. Hodor, M. Holtzer, A. Roczniak
Arabian Journal of Chemistry (in press, avaliable online)
tekst: http://dx.doi.org/10.1016/j.arabjc.2016.11.003

A. Juhin, P. Sainctavit, K. Ollefs, M. Sikora, A. Filipponi, P. Glatzel, F. Wilhelm and A. Rogalev
Journal of Physics: Condensed Matter 28, 505202 (2016) ,
tekst: http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/28/50/505202

M. Woźniak, P. Rutkowski, D. Kata
Heat and Mass Transfer 52, 103-112 (2016)
tekst: http://dx.doi.org/10.1007/s00231-015-1597-0

M. Holtzer , R. Dańko, A. Kmita
Water, Air, & Soil Pollution 227, 16 (2016)
tekst: http://dx.doi.org/10.1007/s11270-015-2707-9

M. Schott, W. Szczerba, U. Posset, A, Šurca Vuk, M. Beck, H. Riesemeier, A. F. Thünemann, D. G. Kurth
Solar Energy Materials and Solar Cells 147, 61-67 (2016)
tekst: http://dx.doi.org/10.1016/j.solmat.2015.10.015

M. Marciszko, A. Baczmański, C. Braham, M. Wróbel, W. Seiler, S. Wroński, K. Berent
Journal of Applied Crystallography 49, 85-102 (2016)
tekst: http://dx.doi.org/10.1107/S1600576715021810

A. Bodzon-Kulakowska, A. Drabik, J. Mystkowska, M. Chlabicz, M. Gacko, J. R. Dabrowski, P. Mielczarek, J. Silberring and P. Suder
Journal of Biomedical Materials Research B 104, 192-196 (2016)
tekst: http://dx.doi.org/10.1002/jbm.b.33385

M. Smoluch, P. Mielczarek and J. Silberring
Mass Spectrometry Reviews 35, 22-34 (2016)
tekst: http://dx.doi.org/10.1002/mas.21460

R. Wawszczak, A. Baczmański, M. Marciszko, M. Wróbel, T. Czeppe, K. Sztwiertnia, C. Braham, K. Berent
Materials Characterization 112, 238-251 (2016)
tekst: http://dx.doi.org/10.1016/j.matchar.2015.12.019

P. Fima, G. Garzel, K. Berent
Journal of Electronic Materials 45, 136-144 (2016)
tekst: http://dx.doi.org/10.1007/s11664-015-4219-1

A. Żywczak, D. Rusinek, J. Czub, M. Sikora, J. Stępień, Ł. Gondek, M. Gajewska, A. Takasaki, A. Hoser
Journal of Alloys and Compounds 656, 702-706 (2016)
tekst: http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2015.09.278

M. Wytrwał, P. Koczurkiewicz, K. Zrubek, W. Niemiec, M. Michalik, B. Kozik, E. Szneler, A. Bernasik, Z. Madeja, M. Nowakowska, M. Kepczynski
Journal of Colloid and Interface Science 461, 305-316 (2016)
tekst: http://dx.doi.org/10.1016/j.jcis.2015.09.039

J. Żukrowski, S. M. Dubiel
Journal of Alloys and Compounds 663, 540-544 (2016)
tekst: http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2015.12.069

K. E. Hnida, S. Bäßler, J. Mech, K. Szaciłowski, R. P. Socha, M. Gajewska, K. Nielsch, M. Przybylski, G.D. Sulka
Journal of Materials Chemistry C 4, 1345-1350 (2016)
tekst: http://dx.doi.org/10.1039/C5TC03656A

M. G. Willinger, A. G. Checa, J. T. Bonarski, M. Faryna, K. Berent
Advanced Functional Materials 26, 553-561 (2016)
tekst: http://dx.doi.org/10.1002/adfm.201504034

J. Kasiuk, J. Fedotova, J. Przewoźnik, C. Kapusta, M. Sikora, J. Żukrowski, A. Grce, M. Milosavljević
Materials Characterization 113, 71-81 (2016)
tekst: http://dx.doi.org/10.1016/j.matchar.2016.01.010

M. Dąbrowski, M. Cinal, M. Przybylski, G. Chen, A. T. N'Diaye, A. K. Schmid, and J. Kirschner
PHYSICAL REVIEW B 93, 064414 (2016)
tekst: http://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.93.064414

S. Banerjee, M. Löffler, U. Muehle, K. Berent, W. Weber, E. Zschech
Advanced Engineering Materials 18, 180-184 (2016)
tekst: http://dx.doi.org/10.1002/adem.201400577

L. Zaraska, K. Syrek, K. E. Hnida, M. Bobruk, A. Krzysik, T. Łojewski, M. Jaskuła, G. D. Sulka
Electrochimica Acta 205, 273-280 (2016)
tekst: http://dx.doi.org/10.1016/j.electacta.2016.02.023

Y.B. Chun, S.H. Kang, D.W. Lee, S. Cho, Y.H. Jeong, A. Żywczak, C.K. Rhee
Fusion Engineering and Design 109-111 A, 629-633(2016)
tekst: http://dx.doi.org/10.1016/j.fusengdes.2016.02.032

K. Komędera, A.K. Jasek, A. Błachowski, K. Ruebenbauer, J. Żukrowski, A. Krztoń-Maziopa, K. Conder
Journal of Magnetism and Magnetic Materials 406, 244-250 (2016)
tekst: http://dx.doi.org/10.1016/j.jmmm.2016.01.003

A. Błachowski, K. Komędera, K. Ruebenbauer, G. Cios, J. Żukrowski, R. Górnicki
Journal of Alloys and Compounds 673, 420-425 (2016)
tekst: http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2016.02.260

K. Wieczerzak, P. Bala, M. Stepien, G. Cios, T. Koziel
Materials & Design 94, 61-68 (2016)
tekst: http://dx.doi.org/10.1016/j.matdes.2016.01.028

M. Kopernik, S. Kąc, M. Gawlikowski, G. Cios
Advanced Engineering Materials 18, 795-802 (2016)
tekst: http://dx.doi.org/10.1002/adem.201500492

D. Kalisz, P.L. Żak, T. Tokarski, Ł. Wzorek, J.S. Suchy, M. Kiczor, W. Cieślak
Archives of Metallurgy and Materials 61, 335-340 (2016)
tekst: http://www.imim.pl/files/archiwum/Vol1_2016/61.pdf

M. Rutkowska, D. Macina, Z. Piwowarska, M. Gajewska, U. Díaz, L. Chmielarz
Catalysis Science & Technology 6, 4849-4862 (2016)
tekst: http://dx.doi.org/10.1039/c6cy00040a

J. Ciejka, A. Milewska, M. Wytrwał, J. Wojarski, A. Golda, M. Ochman, M. Nowakowska, K. Szczubialka, K. Pyrc
Antimicrobial Agents and Chemotherapy 60,1955-1966 (2016)
tekst: http://dx.doi.org/10.1128/AAC.02183-15

M. Wojnicki, E. Rudnik, M. Luty-Błocho, R. Socha, Z. Pędzich, K. Fitzner, K. Mech
Australian Journal of Chemistry 69, 254-261 (2016)
tekst: http://dx.doi.org/10.1071/CH15275

R. Kowalik, D. Kutyła, K. Mech, P. Żabiński
Applied Surface Science (2016) (now available only online)
tekst: http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2016.03.127

W. Maziarz, A. Wójcik, P. Czaja, A, Żywczak, J. Dutkiewicz, Ł. Hawełek, E. Cesari
Journal of Magnetism and Magnetic Materials 412, 123-131 (2016)
tekst: http://dx.doi.org/10.1016/j.jmmm.2016.03.089

A. Kmita, M. Holtzer, A.Roczniak
Przegląd Odlewnictwa 1-2/2016, 24-30 (2016)

K. Mech, M Wróbel, M Wojnicki, J. Mech-Piskorz, P. Żabiński, R. Kowalik
Applied Surface Science (2016) (now available only online)
tekst: http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2016.03.186

I. Almagro, P. Drzymała, K. Berent, C. I. Sainz-Díaz, M. G. Willinger, J. Bonarski, A. Checa
Crystal Growth Design 16, 2083-2093 (2016)
tekst: http://dx.doi.org/10.1021/acs.cgd.5b01775

A. Góral, K. Berent, M. Nowak, B. Kania
Archives of Metallurgy and Materials 61, 55-60 (2016)
tekst: http://dx.doi.org/10.1515/amm-2016-0001

K. Kołacz, M. Gajewska, S. Komornicki, M. Radecka
International Journal of Hydrogen Energy 41, 7538-7547 (2016)
tekst: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2016.02.155

A. Budziak, J. Dryzek, E. Juszyńska-Gałązka, J. Krawczyk, M. Parlińska, D. Wójcik and G. Cios
Physica Status Solidi A 213, 2461-2467 (2016)
tekst: http://dx.doi.org/10.1002/pssa.201533050

K. E. Hnida, A. Żywczak, M. Gajewska, M. Marciszko, G. D. Sulka, M. Przybylski
Electrochimica Acta 205, 29-37 (2016)
tekst: http://dx.doi.org/10.1016/j.electacta.2016.04.076

A. Kmita, J. Zych, M. Holtzer, J. Mocek, S. Piasny
Metalurgija 55, 589-592 (2016)
tekst: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=231938

A. Korneva, B. Straumal, R. Chulist, A. Kilmametov, P. Bała, G. Cios, N. Schell, P. Zięba
Materials Letters 179, 12-15 (2016)
tekst: http://dx.doi.org/10.1016/j.matlet.2016.05.059

S. Banbur-Pawłowska, K. Mech, R. Kowalik, P. Żabiński
Applied Surface Science (2016) (now available only online)
tekst: http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2016.04.005

K. Kollbek, A. Szkudlarek, M.M. Marzec, B. Lyson-Sypien, M. Cecot, A. Bernasik, M. Radecka, K. Zakrzewska
Applied Surface Science 380, 73-82 (2016)
tekst: http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2016.02.080

A. Kusior, K. Kollbek, K. Kowalski, M. Borysiewicz, T. Wojciechowski, A. Adamczyk, A. Trenczek-Zajac, M. Radecka, K. Zakrzewska
Applied Surface Science 380, 193-202 (2016)
tekst: http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2016.01.204

K. Górecki, P. Bala, G. Cios, T. Koziel, M. Stępień, K. Wieczerzak
Metallurgical and Materials Transactions A 47, 3257-3262 (2016)
tekst: http://dx.doi.org/10.1007/s11661-016-3498-3

A. Bernasik, J. Haberko, M. M. Marzec, J. Rysz, W. Łużny and A. Budkowski
Journal of Vacuum Science & Technology B 34, 030604 (2016)
tekst: http://dx.doi.org/10.1116/1.4943951

J. Haberko, M. M. Marzec, A. Bernasik, W. Łużny, P. Lienhard, A. Pereira, J. Faure-Vincent, D. Djurado and A. Revaux
Journal of Vacuum Science & Technology B 34, 03H119 (2016)
tekst: http://dx.doi.org/10.1116/1.4943028

P. Wójcik, M. Zegrodnik
Physica E 83, 442-449 (2016)
tekst: http://dx.doi.org/10.1016/j.physe.2016.01.020

P. Wójcik, M. Zegrodnik, B. Rzeszotarski, J. Adamowski
Physica E 83, 466-476 (2016)
tekst: http://dx.doi.org/10.1016/j.physe.2015.12.021

G. Szwachta, M. Gajewska, S. Kąc
Archives of Metallurgy and Materials 61, 1031-1038 (2016)
tekst: http://www.imim.pl/files/archiwum/Vol2B_2016/22.pdf

K. Pilarczyk, B. Dalyc, A. Podborska, P. Kwolek, V. A.D. Silverson, A. P. de Silva, K. Szaciłowski
Coordination Chemistry Reviews 325, 135-160 (2016)
tekst: http://dx.doi.org/10.1016/j.ccr.2016.04.012

K. Pilarczyk, A. Podborska, M. Lis, M. Kawa, D. Migdal, K. Szaciłowski
Advanced Electronic Materials 2, 1500471 (2016)
tekst: http://dx.doi.org/10.1002/aelm.201500471

E. Wlaźlak, W. Macyk, W. Nitek and K. Szaciłowski
Inorganic Chemistry 55, 5935-5945 (2016)
tekst: http://dx.doi.org/10.1021/acs.inorgchem.6b00336

M. Bakierska, M. Świętosławski, M. Gajewska, A. Kowalczyk, Z. Piwowarska, L. Chmielarz, R. Dziembaj, M. Molenda
Materials, 9, 366 (2016)
tekst: http://dx.doi.org/10.3390/ma9050366

A. Biborski, A. P. Kądzielawa, A. Gorczyca-Goraj, E. Zipper, M. M. Maśka and J. Spałek
Scientific Reports 6, 29887 (2016)
tekst: http://dx.doi.org/10.1038/srep29887

M. Wytrwal, C. Pichon
Non-Viral Gene Delivery Vectors, 159-174 (2016)
tekst: http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4939-3718-9_10

G. Gabka, P. Bujak, J. Żukrowski, D. Zabost, K. Kotwica, K. Malinowska, A. Ostrowski, I. Wielgus, W. Lisowski, J. W. Sobczak, M. Przybylski and A. Pron
Physical Chemistry Chemical Physics 18, 15091-15101 (2016)
tekst: http://dx.doi.org/10.1039/C6CP01887D

M. Zajusz, B. Bożek, K. Tkacz-Śmiech, K. Berent, M. Danielewski
Defect & Diffusion Forum 369, 77-82 (2016)
tekst: http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/DDF.369.77

T. Gancarz, J. Pstruś, K. Berent
Journal of Materials Engineering and Performance 25, 3366-3374 (2016)
tekst: http://dx.doi.org/10.1007/s11665-016-2075-7

K. Berent, J. Pstruś, T. Gancarz
Journal of Materials Engineering and Performance 25, 3375-3383 (2016)
tekst: http://dx.doi.org/10.1007/s11665-016-2074-8

E. Kurowska-Tabor, K. Gawlak, K.Hnida, M. Jaskuła, G.D. Sulka
Electrochimica Acta 213, 811-821 (2016)
tekst: http://dx.doi.org/10.1016/j.electacta.2016.08.007

M. Świętosławski, M. Gajewska, M. Molenda
Functional Materials Letters 09, 1641003 (2016)
tekst: http://dx.doi.org/10.1142/S1793604716410034

M. Bakierska, M. Świętosławski, M. Gajewska, D. Majda, M. Drozdek, M. Molenda
Journal of Nanomaterials 2016, 1497983 (2016)
tekst: http://dx.doi.org/10.1155/2016/1497983

M. Holtzer, A. Kmita, A. Roczniak
Prace Instytutu Odlewnictwa LVI, 175-192 (2016)
tekst: http://dx.doi.org/10.7356/iod.2016.13

G. Szwachta, S. Kąc, T. Moskalewicz
Surface and Coatings Technology 302, 474-481 (2016)
tekst: http://dx.doi.org/10.1016/j.surfcoat.2016.06.052

J. Korecki, M. Przybylski, M. Stankiewicz
Biuletyn AGH 99, 30-34 (2016)
tekst: http://www.biuletyn.agh.edu.pl

P. Kuświk, P. L. Gastelois, H. Głowiński, M. Przybylski, J. Kirschner
Journal of Physics: Condensed Matter 28, 425001 (2016)
tekst: https://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/28/42/425001

S. Manna, M. Przybylski, D. Sander, J. Kirschner
Journal of Physics: Condensed Matter 28, 456001 (2016)
tekst: http://dx.doi.org/10.1088/0953-8984/28/45/456001

W. Szczerba, J. Żukrowski, M. Przybylski, M. Sikora, O. Safonova, A. Shmeliov, V. Nicolosi, M. Schneider, T. Granath, M. Oppmann, M. Straßer, K. Mandel
Physical Chemistry Chemical Physics 18, 25221-25229 (2016)
tekst: http://dx.doi.org/10.1039/C6CP04221J

K. Gajos, M. Angelopoulou, P. Petrou, K. Awsiuk, S. Kakabakos, W. Haasnoot, A. Bernasik, J. Rysz, M. M. Marzec, K. Misiakos, I. Raptis, A. Budkowski
Applied Surface Science 385, 529-542 (2016)
tekst: http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2016.05.131

M. Gosecka, J. Raczkowska, J. Haberko, K. Awsiuk, J. Rysz, A. Budkowski, M. M. Marzec, A. Bernasik, T. Basinska
Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 507, 200-209 (2016)
tekst: http://dx.doi.org/10.1016/j.colsurfa.2016.08.007