A. Kmita, A. Roczniak, M. Holtzer
Archives of Foundry Engineering 15, 67-72 (2015)
tekst: http://www.afe.polsl.pl/index.php/pl/magazine/show/126/volume-15-special-issue-4-2015

M. Wytrwał, C. Leduc, M. Sarna, C. Goncalves, M. Kepczynski, P. Midoux, M. Nowakowska, C. Pichon
International Journal of Pharmaceutics 478, 372-382 (2015)
tekst: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378517314008680

S. Prauzner-Bechcicki, J. Raczkowska, E. Madej, J. Pabijan, J. Lukes, J. Sepitka, J. Rysz, K. Awsiuk,
A. Bernasik, A. Budkowski, M. Lekka

Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials 41, 13-22 (2015)
tekst: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S175161611400304X

S.M. Dubiel, J. Żukrowski
Journal of Alloys and Compounds 624, 165-169 (2015)
tekst: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838814027133

K. Kollbek, M. Sikora, C. Kapusta , J. Szlachetko, M. Radecka, B. Lyson-Sypien, K. Zakrzewska
Materials Research Bulletin 64, 112-116 (2015)
tekst: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025540814007648

S. Ziętek, P. Ogrodnik, M. Frankowski, J. Chęciński, P. Wiśniowski, W. Skowroński, J. Wrona, T. Stobiecki, A. Żywczak, and J. Barnaś
PHYSICAL REVIEW B 91, 014430 (2015)
tekst: https://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.91.014430

K. Lewandowska, K. Pilarczyk, A. Podborska, T.-D. Kim, K.-S. Lee and K. Szaciłowski
Applied Physics Letters 106, 041602 (2015)
tekst: http://dx.doi.org/10.1063/1.4906867

R. Winkler, A. Szkudlarek, J. D. Fowlkes, P. D. Rack, I. Utke and H. Plank
ACS Applied Materials & Interfaces 7, 3289-3297 (2015)
tekst: http://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/am508052k

M. Wojnicki, M. Luty-Błocho, K. Mech, J. Grzonka, K. Fitzner, K. J. Kurzydłowski
Journal of Flow Chemistry 5, 22-30 (2015)
tekst: http://dx.doi.org/10.1556/JFC-D-14-00032

K. Gajos, P. Petrou, A. Budkowski, K. Awsiuk, A. Bernasik, K. Misiakos, J. Rysz, I. Raptis and S. Kakabakos
Analyst 140, 1127-1139 (2015)
tekst: http://dx.doi.org/10.1039/c4an00929k

M. Warzecha, M. Oszajca, K. Pilarczyk and K. Szaciłowski
Chemical Communications 51, 3559-3561 (2015)
tekst: http://dx.doi.org/10.1039/c4cc09980j

P. Kwolek, K. Pilarczyk, T. Tokarski, M. Łapczyńska, M. Pacia and K. Szaciłowski
Journal of Materials Chemistry C 3, 2614-2623 (2015)
tekst: http://dx.doi.org/10.1039/c4tc02750g

K. N. Farrugia, D. Makuc, A. Podborska, K. Szaciłowski, J. Plavec and D. C. Magri
Organic & Biomolecular Chemistry 13, 1662-1672 (2015)
tekst: http://dx.doi.org/10.1039/c4ob02091j

D. Bielska, A. Karewicz, T. Lachowicz, K. Berent, K. Szczubiałka, M. Nowakowska
Chemical Engineering Journal 262, 125-132 (2015)
tekst: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894714012777

K. Komędera, A.K. Jasek, A. Błachowski, K. Ruebenbauer, M. Piskorz, J. Żukrowski, A. Krztoń-Maziopa, E. Pomjakushina, K. Conder
Solid State Communications 207, 5-8 (2015)
tekst: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S003810981500040X

P. Kwolek, K. Pilarczyk, T. Tokarski, J. Mech, J. Irzmański and K. Szaciłowski
Nanotechnology 26, 105710 (2015)
tekst: http://iopscience.iop.org/0957-4484/26/10/105710

M. M. Wysokiński, M. Abram, and J. Spałek
PHYSICAL REVIEW B 91, 081108(R) (2015)
tekst: http://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.91.081108

M. Zegrodnik, J. Spałek
Journal of Superconductivity and Novel Magnetism 28, 1155-1160 (2015)
tekst: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10948-014-2800-0

K. Łątka, J. Przewoźnik, J. Żukrowski, Yu. Verbovytskyy, A. P. Gonçalves
Nukleonika 60, 97-101 (2015)
tekst: http://dx.doi.org/10.1515/nuka-2015-0020

M. Zegrodnik
Philosophical Magazine 95, 574-582 (2015)
tekst: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14786435.2014.965767

J. Spałek
Philosophical Magazine 95, 661-681 (2015)
tekst: http://dx.doi.org/10.1080/14786435.2014.969352

Z. Starowicz, M. Lipiński, R. P. Socha, K. Berent, G. Kulesza ,P. Ozga
Journal of Sol-Gel Science and Technology 73, 563-571 (2015)
tekst: http://dx.doi.org/10.1007/s10971-014-3522-2

H. Kazimierczak, P. Ozga, K. Berent, M. Kot
Journal of Alloys and Compounds 636, 156-164 (2015)
tekst: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838815006052

J. Schiemer, L. J. Spalek, S. S. Saxena, C. Panagopoulos, T. Katsufuji and M. A. Carpenter
EPL 109, 57004 (2015)
tekst: http://iopscience.iop.org/0295-5075/109/5/57004

M. Przybylski, J. Żukrowski, I. Harward and Z. Celiński
Journal of Applied Physics 117, 17A501 (2015)
tekst: http://scitation.aip.org/content/aip/journal/jap/117/17/10.1063/1.4914359

P. Mielczarek, M. Smoluch, J. H. Kotlinska, Krzysztof Labuz, T.Gotszalk, M. Babij, P. Suder, J. Silberring
Journal of Chromatography A 1389, 96-103 (2015)
tekst: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021967315003064

T. Csanádi, Michal Novák, A. Naughton-Duszová, Ján Dusza
International Journal of Refractory Metals and Hard Materials 51, 188-191 (2015)
tekst: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263436815000554

A.K. Jasek, K. Komędera, A. Błachowski, K. Ruebenbauer, J. Żukrowski, Z. Bukowski and J. Karpinski
Philosophical Magazine 95, 493-502 (2015)
tekst: http://dx.doi.org/10.1080/14786435.2014.970240

J. Mech, K. Mech and K. Szaciłowski
Journal of Materials Chemistry C 3, 4148-4155 (2015)
tekst: http://dx.doi.org/10.1039/c5tc00256g

W. Skowroński, P. Wiśniowski, J. Wrona, A. Żywczak, T. Stobiecki
Acta Physica Polonica A 127, 496-498 (2015)
tekst: http://dx.doi.org/10.12693/APhysPolA.127.496

M. Bľanda, A. Duszová, T. Csanádi, P. Hvizdoš, F. Lofaj, J. Dusza
International Journal of Refractory Metals and Hard Materials 49, 178-183 (2015)
tekst: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263436814002406

G. Cios, P. Bała, M. Stępień, K. Górecki
Archives of Metallurgy and Materials 60, 145-148 (2015)
tekst: http://dx.doi.org/10.1515/amm-2015-0022

P. Kuświk, P. L. Gastelois, M. M. Soares, H. C. N. Tolentino, M. De Santis, A. Y. Ramos, A. D. Lamirand, M. Przybylski, and J. Kirschner
PHYSICAL REVIEW B 91, 134413 (2015)
tekst: http://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.91.134413

F. Nejadsattari, Z. M. Stadnik, Jan Żukrowski
Journal of Alloys and Compounds 639, 547-555 (2015)
tekst: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838815009251

K. Mech, J. Mech, P. Żabiński, R. Kowalik, M. Wojnicki
Journal of Electroanalytical Chemistry 748, 76-81 (2015)
tekst: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1572665715001939

M. Wojnicki, M. Luty-Błocho, R. Socha, K. Mech, Z. Pędzich, K. Fitzner, E. Rudnik
Journal of Industrial and Engineering Chemistry 29, 289-297 (2015)
tekst: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1226086X15001355

R. Kowalik, D. Kutyła, K. Mech, P. Zabinski, M. Wróbel and T. Tokarski
ECS Transactions 64, 23-32 (2015)
tekst: http://dx.doi.org/10.1149/06429.0023ecst

A. Chojnacka, M. Molenda, L. Chmielarz, Z. Piwowarska, M. Gajewska, B. Dudek, R. Dziembaj
Catalysis Today 257, 104-110 (2015)
tekst: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0920586115001212

J. Kochana, K. Hnida, G. Sulka, P. Knihnicki, J. Kozak, A. Gilowska
Chemical Papers 69, 1130-1135 (2015)
tekst: http://dx.doi.org/10.1515/chempap-2015-0114

D. Rusinek, J. Czub, J. Niewolski, Ł. Gondek , M. Gajewska, A. Takasaki, A. Hoser, A. Żywczak
Journal of Alloys and Compounds 646, 90-95 (2015)
tekst: http://dx.doi.org/10.1016/j.jallcom.2015.06.023

M. Frankowski, A. Żywczak, M. Czapkiewicz, S Ziętek, J. Kanak, M. Banasik, W. Powroźnik, W. Skowroński, J. Chęciński, J. Wrona, H. Głowiński, J. Dubowik, J.-P. Ansermet and T. Stobiecki
Journal of Applied Physics 117, 223908 (2015)
tekst: http://dx.doi.org/10.1063/1.4922499

E. Jal, M. Dąbrowski, J. M. Tonnerre, M. Przybylski, S. Grenier, N. Jaouen, and J. Kirschner
PHYSICAL REVIEW B 91, 214418 (2015)
tekst: http://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.91.214418

K. Zakrzewska, K. Kollbek, M. Sikora, Cz. Kapusta, J. Szlachetko M. Sitarz, M. Ziabka, M. Radecka
International Journal of Hydrogen Energy 40, 815-824 (2015)
tekst: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhydene.2014.09.097

K. Kollbek, M. Sikora, Cz. Kapusta, A. Trenczek-Zajac, M. Radecka, K. Zakrzewska
Open Chemistry 13, 2391-5420 (2015)
tekst: http://dx.doi.org/10.1515/chem-2015-0089

M. Banasik, J. Wrona, J. Kanak, S. Zietek, W. Skowronski, A. Żywczak, M. Czapkiewicz, T. Stobiecki
IEEE Transactions on Magnetics 51, 6101504 (2015)
tekst: http://dx.doi.org/10.1109/TMAG.2015.2440561

K. E. Hnida, S. Bäβler, L. Akinsinde, J. Gooth, K. Nielsch, R. P. Socha, A. Łaszcz, A. Czerwinski, G. D. Sulka
Nanotechnology 26, 285701 (2015)
tekst: http://dx.doi.org/10.1088/0957-4484/26/28/285701

P. Wójcik, M. Zegrodnik, J. Spałek
PHYSICAL REVIEW B 91, 224511 (2015)
tekst: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.91.224511

R. Kowalik, D. Kutyła, K. Mech, T. Tokarski, P. Zabinski
Archives of Metallurgy and Materials 60, 591-596 (2015)
tekst: http://dx.doi.org/10.1515/amm-2015-0178

A. Szkudlarek, A. Rodrigues Vaz, Y. Zhang, A. Rudkowski, C. Kapusta, R. Erni, S. Moshkalev, I. Utke
Beilstein Journal of Nanotechnology 6, 1508-1517 (2015)
tekst: http://dx.doi.org/10.3762/bjnano.6.156

M. Toth, C. Lobo, V. Friedli, A. Szkudlarek, I. Utke
Beilstein Journal of Nanotechnology 6, 1518-1540 (2015)
tekst: http://dx.doi.org/doi:10.3762/bjnano.6.157

R. Kowalik, K. Mech, D. Kutyla, T. Tokarski, P. Zabinski
Magnetohydrodynamics 51, 345-352 (2015)
tekst: http://mhd.sal.lv/contents/2015/2/MG.51.2.19.R.html

K. Wieczerzak, P. Bała, M. Stępień, G. Cios, T. Kozieł
Archives of Metallurgy and Materials 60, 779-782 (2015)
tekst: http://dx.doi.org/10.1515/amm-2015-0206

K. Górecki, G. Cios, M. Stępień, M. Marzec, K. Wieczerzak
Metal 2015 : 24th international conference on Metallurgy and materials (2015)
tekst: http://www.metal2015.com/files/proceedings/21/papers/4028.pdf

P. Bała, J. Krawczyk ,B. Pawłowski, R. Dziurka, G. Cios
Metal 2015 : 24th international conference on Metallurgy and materials (2015)
tekst: http://www.metal2015.com/files/proceedings/21/papers/3635.pdf

K. Wieczerzak, P. Bała, M. Stępień, G. Cios,T. Kozieł
Metal 2015 : 24th international conference on Metallurgy and materials (2015)
tekst: http://www.metal2015.com/files/proceedings/21/papers/4107.pdf

R. Dziurka, G. Cios, K. Wieczerzak
Metal 2015 : 24th international conference on Metallurgy and materials (2015)
tekst: http://www.metal2015.com/files/proceedings/21/papers/3665.pdf

M. Wędrychowicz, M. Wiewióra, T. Tokarski, G. Cios
Metal 2015 : 24th international conference on Metallurgy and materials (2015)
tekst: http://www.metal2015.com/files/proceedings/21/papers/3991.pdf

G. Cios , M. Stępień , K. Wieczerzak
Metal 2015 : 24th international conference on Metallurgy and materials (2015)
tekst: http://www.metal2015.com/files/proceedings/21/papers/4037.pdf

P. Bała, Katja Tsyrulin, Heiner Jaksch, Milena Stępień
International Journal of Materials Research 106, 764-770 (2015)
tekst: http://dx.doi.org/10.3139/146.111225

B. Łyson-Sypien, K. Zakrzewska, M. Gajewska, M. Radecka
Archives of Metallurgy and Materials 60, 935-940 (2015)
tekst: http://dx.doi.org/10.1515/amm-2015-0233

A. Brzózka, A. Brudzisz, K. Hnida, G.D. Sulka
Electrochemically Engineered Nanoporous Materials 220, 219-288 (2015)
tekst: http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-20346-1_8

R. Kowalik, D. Kutyła, K. Mech, M. Wróbel, T. Tokarski, P. Żabiński
Metallurgy and Foundry Engineering 41, 7-16 (2015)
tekst: http://dx.doi.org/10.7494/mafe.2015.41.1.7

A. Biborski, A. P. Kądzielawa , J. Spałek
Computer Physics Communications 197, 7-16 (2015)
tekst: http://dx.doi.org/10.1016/j.cpc.2015.08.001

P. Wójcik, M. Zegrodnik
Physica Status Solidi B 252, 2096-2103 (2015)
tekst: http://dx.doi.org/10.1002/pssb.201552067

K. Wieczerzak, P.Bała, M. Stępień, G. Cios
Surface and Coatings Technology 280, 110-121 (2015)
tekst: http://dx.doi.org/10.1016/j.surfcoat.2015.08.060

M. Waśniowska, M. Sikora, M. Dobrzański, T. Eelbo, M. M. Soares, M. Rams, I. Miotkowski, R. Wiesendanger, R. Berndt, Z. Kąkol, and A. Kozłowski
PHYSICAL REVIEW B 92, 115412 (2015)
tekst: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.92.115412

A. G. Shard, R. Havelund, S. J. Spencer, I. S. Gilmore, M. R. Alexander, T. B. Angerer, S. Aoyagi, J.-P. Barnes, A. Benayad, A. Bernasik, G. Ceccone, J. D. P. Counsell, C. Deeks, J. S. Fletcher, D. J. Graham, C. Heuser, T. G. Lee, C. Marie, M. M. Marzec, G. Mishra, D. Rading, O. Renault, D. J. Scurr, H. K. Shon, V. Spampinato, H. Tian, F. Wang, N. Winograd, K. Wu, A. Wucher, Y. Zhou, Z. Zhu
Journal of Physical Chemistry B 119, 10784-10797 (2015)
tekst: http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcb.5b05625

K. Łączka, K. Cholewa-Kowalska, M. Środa, J. Rysz, M. M. Marzec, M. Łączka
Journal of Non-Crystalline Solids 428, 90-97 (2015)
tekst: http://dx.doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2015.08.003

K. Tsougeni, P. S. Petrou, K. Awsiuk, M. M. Marzec, N. Ioannidis, V. Petrouleas, A. Tserepi, S. E. Kakabakos, and E. Gogolides
ACS Applied Materials & Interfaces 7, 14670-14681 (2015)
tekst: http://dx.doi.org/10.1021/acsami.5b01754

Y. Stetsyshyn, J. Raczkowska, A. Budkowski, A. Kostruba, K. Harhay, H. Ohar, K. Awsiuk, A. Bernasik, N. Ripak, and J. Zemła
Langmuir 31, 9675-9683 (2015)
tekst: http://dx.doi.org/10.1021/acs.langmuir.5b02285

A. P. Kądzielawa, A. Biborski, and J. Spałek
PHYSICAL REVIEW B 92, 161101(R) (2015)
tekst: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.92.161101

A. Żywczak, D. Rusinek, J. Czub, M. Sikora, J. Stępień, Ł. Gondek, A. Takasaki, A. Hoser
International Journal of Hydrogen Energy 40, 15534-15539 (2015)
tekst: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319915024593

M. Jarosz, K. Syrek, J. Kapusta-Kołodziej, J. Mech, K. Małek, K. Hnida, T. Łojewski, M. Jaskuła, G. D. Sulka
Journal of Physical Chemistry C 119, 24182-24191 (2015)
tekst: http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpcc.5b08403

A. Kmita
Prace Instytutu Odlewnictwa XL, 43-50 (2015)
tekst: http://dx.doi.org/10.7356/iod.2015.13

B. Dziurdzia, Z. Magonski, H. Jankowski
Microelectronics International 32, 138-142 (2015)
tekst: http://emeraldinsight.com/doi/10.1108/MI-01-2015-0007

S. M. Dubiel, J. Cieślak, J. Żukrowski
Applied Surface Science 359, 526-532 (2015)
tekst: http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2015.10.152

M. Wojnicki, I. Mania, M. Marzec, M. Gajewska, K. Mech
Archives of Metallurgy and Materials 60, 2630-2633 (2015)
tekst: http://dx.doi.org/10.1515/amm-2015-0425

D. Ura, K. Wieczerzak, G. Cios, P. Bała
Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego 31, 251-256 (2015)

P. Bublik, K. Górecki, T. Kozieł, P. Bała, G. Cios, M. Stępień
Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego 31, 73-78 (2015)

Ł. Frocisz, J. Krawczyk, T. Tokarski, G. Cios, M. Paćko
Tribologia : teoria i praktyka 46, 57-65 (2015)
tekst: http://t.tribologia.eu/trib/pl/index.php?set=roc&roc=det&det=758

M. Holtzer, S. Żymankowska – Kumon, A. Kmita and R. Dańko
China Foundry 12, 446-450 (2015)
tekst: http://ff.foundryworld.com/uploadfile/2015121549514093.pdf

M. Holtzer, A. Kmita
Przegląd Odlewnictwa 11-12/2015, 474-478 (2015)