S. E. Rowley, L. J. Spałek, R. P. Smith, M. P. M. Dean, M. Itoh, J. F. Scott, G. G. Lonzarich and S. S. Saxena
NATURE PHYSICS 10, 367–372 (2014)
tekst: http://www.nature.com/nphys/journal/vaop/ncurrent/full/nphys2924.html

T. Eelbo, M. Waśniowska, M. Sikora, M. Dobrzański, A. Kozłowski, A. Pulkin, G. Autès, I. Miotkowski,
O. V. Yazyev and R. Wiesendanger

PHYSICAL REVIEW B 89, 104424 (2014)
tekst: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.89.104424

M. Zegrodnik, J. Bünemann and J. Spałek
New Journal of Physics 16, 033001 (2014)
tekst: http://iopscience.iop.org/1367-2630/16/3/033001

U. Bauer, M. Przybylski, G. S. D. Beach
PHYSICAL REVIEW B 89, 174402 (2014)
tekst: http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.89.174402

P. Wójcik and M. Zegrodnik
Physica Status Solidi B 251, 1069–1075 (2014)
tekst: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pssb.201350407/abstract

P. Czaja, W. Maziarz, J. Przewoźnik, A. Żywczak, P. Ozga, M. Bramowicz, S. Kulesza, J. Dutkiewicz
Intermetallics 55, 1–8 (2014)
tekst: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0966979514001952

P. Sowa, A. Biborski, R. Kozubski, E.V. Levchenko, A.V. Evteev, I.V. Belova, G.E. Murch
Intermetallics 55, 40–48 (2014)
tekst: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0966979514001976

J. Kaczmarczyk, J. Bünemann and J. Spałek
New Journal of Physics 16, 073018 (2014)
tekst: http://iopscience.iop.org/1367-2630/16/7/073018

M. Dąbrowski, T. R. F. Peixoto, M. Pazgan, A. Winkelmann, M. Cinal, T. Nakagawa, Y. Takagi, T. Yokoyama, F. Bisio, U. Bauer, F. Yildiz, M. Przybylski, and J. Kirschner
PHYSICAL REVIEW LETTERS 113, 067203 (2014)
tekst: http://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.113.067203

M. Kozlowski, P. Sowa, A. Biborski, R. Kozubski
Materials Letters 132, 413–416 (2014)
tekst: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167577X1401177X

S. K. Saha, S. Manna, M. Przybylski, V. S. Stepanyuk, and J. Kirschner
PHYSICAL REVIEW B 90, 081404(R) (2014)
tekst: http://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.90.081404

A. Juhin, A. López-Ortega, M. Sikora, C. Carvallo, M. Estrader, S. Estradé, F. Peiró, M. D. Baró, P. Sainctavit,
P. Glatzel and J. Nogués

Nanoscale 6, 11911–11920 (2014)
tekst: http://dx.doi.org/10.1039/C4NR02886D

H. Bednarski and J. Spałek
New Journal of Physics 16, 093060 (2014)
tekst: http://iopscience.iop.org/1367-2630/16/9/093060

P. Wójcik and M. Zegrodnik
Journal of Physics: Condensed Matter 26, 455302 (2014)
tekst: http://iopscience.iop.org/0953-8984/26/45/455302/

M. Chrobak, W.M. Woch, G. Szwachta, R. Zalecki, Ł. Gondek, A. Kołodziejczyk, J. Kusiński
Acta Physica Polonica A 126, A–88 (2014)
tekst: http://dx.doi.org/10.12693/APhysPolA.126.A-88

A. Biborski, R. Kozubski, V. Pierron-Bohnes
Diffusion Foundations 2, 191–220 (2014)
tekst: http://www.scientific.net/DF.2.191

K. Mech, P. Żabiński, R. Kowalik, M. Wojnicki
Surface and Coatings Technology 258, 72–77 (2014)
tekst: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0257897214008950

M. Zegrodnik and J. Spałek
PHYSICAL REVIEW B 90, 174507 (2014)
tekst: http://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/PhysRevB.90.174507

P. Bała
Archives of Metallurgy and Materials 59, 977–980 (2014)
tekst: http://dx.doi.org/10.2478/amm-2014-0164

Ł. Frocisz, P. Bała, J. Krawczyk, W. Piekoszewski
Prace XLII Szkoły Inżynierii Materiałowej. Monografia pod red. Jerzego Pacyny, 181–184 (2014)

A. Maciąg, P. Bała, G. Cios, K. Górecki, M. Stępień
Prace XLII Szkoły Inżynierii Materiałowej. Monografia pod red. Jerzego Pacyny, 113–116 (2014)

G. Cios, B. Pawłowski, P. Bała
Prace XLII Szkoły Inżynierii Materiałowej. Monografia pod red. Jerzego Pacyny, 36–39 (2014)

K. Awsiuk, A. Budkowski, M. M. Marzec, P. Petrou, J. Rysz and A. Bernasik
Langmuir 30, 13925-13933 (2014)
tekst: http://www.pubfacts.com/detail/25347041/

M. Świętosławski, M. Molenda, P. Natkański, P. Kuśtrowski, R. Dziembaj, M. Gajewska
Functional Materials Letters 07, 1440001 (2014)
tekst: http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S1793604714400013

A. P. Kądzielawa, A. Bielas, M. Acquarone, A. Biborski, M. M. Maśka and J. Spałek
New Journal of Physics 16, 123022 (2014)
tekst: http://iopscience.iop.org/1367-2630/16/12/123022/

M. M. Wysokiński and J. Spałek
Journal of Physics: Condensed Matter 26, 055601 (2014)
tekst: http://iopscience.iop.org/0953-8984/26/5/055601/