1
3
4
2
5
7
6
8

Laboratoria

Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii jest jednym z najnowocześniejszych tego typu ośrodków badawczych w Polsce. Budynek będący siedzibą Centrum i wyposażenie laboratoriów badawczych zostało sfinansowane ze środków projektu POIG.02.01.00-12-001/09 pt. „Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Posiadamy wysokiej klasy laboratoria, w których możliwe jest prowadzenie badań w zakresie nowoczesnej inżynierii materiałowej, fizyki, chemii materiałów, w tym opracowywanie nowych materiałów do zastosowań laboratoryjnych i przemysłowych. Dysponujemy laboratoriami, w których znajduje się zarówno aparatura badawcza, jak i procesowa. Ponadto, w ACMiN znajduje się tzw. clean room i profesjonalnie wyposażone zaplecze technologiczne. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi laboratoryjnemu i aparatury badawczej jesteśmy w stanie zapewnić najwyższy poziom jakości wykonywanych badań naukowych oraz kompleksowo zrealizować potrzeby szerokiej grupy indywidualnych badaczy i przedsiębiorców. Dodatkowo nieustannie dążymy do rozwijania naszej infrastruktury badawczej, poprzez zakup nowych sprzętów laboratoryjnych i aparatury oraz doposażanie tej istniejącej.

Wszystkie
Laboratoria
Laboratoria ogólnodostępne
Laboratoria zakładowe
Laboratorium Analiz Fizykochemicznych II

opiekun laboratorium: dr Magdalena Wytrwał-Sarna
tel. +48 12 617 52 71
nr pomieszczenia: 1.05.1

Laboratorium Badań w Ultra-Niskich Temperaturach
Laboratorium Badań Wytrzymałościowych

opiekun laboratorium: mgr inż. Grzegorz Cios
nr tel: +48 12 617 52 78
nr pomieszczenia: 0.08

Laboratorium Cienkich Warstw i Nanostruktur
Laboratorium Dyfrakcji Rentgenowskiej

opiekun laboratorium: dr inż. Marianna Marciszko-Wiąckowska
tel: +48 12 617 53 09
nr pomieszczenia: 0.04.0

Laboratorium Hodowli Komórek
Laboratorium Hodowli Monokryształów i Syntezy Materiałów Metalicznych
Laboratorium Mikroskopii Sił Atomowych
Laboratorium Przygotowania Próbek
 • Aparat do impregnacji żywic Struers Citovac
 • Magazynek metali
 • Przecinarka precyzyjna Struers Secotom-50
 • Przecinarka Struers Accutom-50
 • Przecinarka Struers Minitom
 • Pojemniki Storage Cabinets firmy STRUERS
 • Pastylarka Uniforce firmy STRUERS
 • Prasa do inkludowania na gorąco ECOPRESS 50 firmy Metkon
 • Szlifierko-polerka Struers Tegramin-25
 • Szlifierko-polerka Struers Labopol-12
 • Walcarka FSM 130 firmy DURSTON
 • Wycinarka do krążków 3mm

opiekun laboratorium: mgr inż. Grzegorz Kulinowski
nr tel: +48 12 617 52 48
nr pomieszczenia: 1.14.0

Laboratorium Skaningowej Mikroskopii Tunelowej

opiekun laboratorium: dr Michał Jurczyszyn
tel: +48 12 617 25 44
nr pomieszczenia: 0.14.0

Laboratorium Spektroskopii Fotoelektronów (XPS)

opiekun laboratorium: dr inż. Mateusz Marzec
tel: +48 12 617 52 42
nr pomieszczenia: 0.05.1

Laboratorium Spektroskopii Mössbauerowskiej
Laboratorium Syntezy i Obróbki Cieplnej Materiałów

opiekun laboratorium: dr Jan Żukrowski
tel: +48 12 617 52 47
nr pomieszczenia: 1.06.0

Laboratorium Transmisyjnej Mikroskopii Elektronowej
Pracownia Preparatyki Chemicznej
 • Chłodziarka laboratoryjna
 • Cieplarka laboratoryjna
 • Stanowisko do pomiaru pH, przewodnictwa (pH-metr, konduktometr)
 • Stanowisko do syntez chemicznych wyposażone w łaźnie wodne, łaźnie ultradźwiękowe, mieszadła magnetyczne oraz reaktor mikrofalowy
 • Wagi analityczne
 • Wirówka laboratoryjna, model MPW-351
 • Wyparka rotacyjna firmy Heidolph

opiekun laboratorium: dr Dorota Lachowicz
tel: +48 12 617 52 64
nr pomieszczenia: 1.05.0

Spis aparatury
Warsztat Mechaniczny
 • Frezarka numeryczna HAAS MILL VF1 firmy HAAS AUTOMATION
 • Szlifierka stołowa KSA 200 firmy BERNARDO - 2 szt.
 • Wiertarka kolumnowa BM 32 SB  firmy BERNARDO - 2 szt.
 • Tokarka (mała) JUNIOR 150 PLUS firmy BERNARDO
 • Piła taśmowa (mobilna) EBS 128 C firmy BERNARDO
 • Tokarka numeryczna (mała) PROFICENTER 700 BQV firmy BERNARDO
 • Prasa hydrauliczna 20T Bernardo

opiekun laboratorium: Jacek Pojałowski
tel: +48 12 617 52 57
nr pomieszczenia: 0.06.0