ACMiN powstał w wyniku realizacji projektu dofinansowanego w 85% przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG).

ACMiN działa z uwzględnieniem celów i wskaźników realizacji określonych w Umowie z dnia 11 maja 2009 roku o dofinansowanie Projektu nr POIG.02.01.00-12-001/09-00 pn. „Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii” (wraz z późniejszymi zmianami), realizowanego w ramach POIG 2007–2013, Priorytet 2 – Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.1 – Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym.

ACMiN w liczbach

pracowników
współpracujących instytucji i wydziałów
publikacji od 2014 roku
przyznanych na realizację projektów, w tym
  dla ACMiN

Historia ACMiN

2020
styczeń 2020

wpisanie ACMiN na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej

2019
listopad 2019

przyznanie ACMiN kategorii naukowej A+

2018
wrzesień 2018

ACMiN gospodarzem szkoły The European School on Magnetism 2018

2016
lipiec 2016

przyznanie ACMiN kategorii naukowej A

maj 2016

przyznanie finansowania w ramach Programu wsparcia kosztów utrzymania infrastruktury badawczej: „Panda 2”

marzec 2016

powołanie konsorcjum z udziałem ACMiN eksploatującego linię badawczą PEEM/XAS w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS

2015
lipiec 2015

pierwsza zorganizowana konferencja naukowa o zasięgu międzynarodowym

lipiec 2015

częściowa zmiana przeznaczenia projektu: możliwość wystawiania faktur VAT

2014
grudzień 2014

podpisanie pierwszej umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego

marzec 2014

pierwszy wniosek o finansowanie projektu badawczego

2013
listopad 2013

pierwszy pracownik naukowy zatrudniony w ACMiN

listopad 2013

powołanie Rady Naukowej ACMiN

październik 2013

zakończenie realizacji projektu pn. Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii

lipiec 2013

utworzenie Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH, centrum naukowego o statusie innej niż wydział podstawowej jednostki organizacyjnej AGH

czerwiec 2013

pierwsza publikacja z afiliacją do ACMiN

luty 2013

rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko Dyrektora ACMiN

2012
kwiecień 2012

rozpoczęcie instalacji urządzeń i wyposażenia laboratoriów

styczeń 2012

odbiór budynku i pozwolenie na użytkowanie

2011
kwiecień 2011

wmurowanie kamienia węgielnego

2010
luty 2010

rozpoczęcie budowy budynku Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii (ACMiN)