Wyposażenie Laboratorium Chemicznego

Laboratorium wyposażone jest w sprzęt i aparaturę, które umożliwiają syntezę związków chemicznych, syntezę i modyfikację materiałów polimerowych i kompozytowych. Zaplecze aparaturowe Laboratorium umożliwia ponadto otrzymywanie innowacyjnych materiałów hybrydowych zarówno w skali mikro, jak i nano. Aparatura znajdująca się na wyposarzeniu laboratorium to:

  • Stanowisko do syntez chemicznych wyposażone w łaźnie wodne, łaźnie ultradźwiękowe, mieszadła magnetyczne oraz reaktor mikrofalowy
  • Stanowisko do liofilizacji próbek (Liofilizaor)
  • Stanowisko do pomiaru pH, przewodnictwa (pH-metr, konduktometr)
  • Chłodziarka laboratoryjna,
  • Cieplarka laboratoryjna,
  • Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem (MPW 260R),
  • Wyparka rotacyjna,
  • Wagi analityczne

 opiekun laboratorium: dr Dorota Lachowicz

    
Wyparka rotacyjna