1
6
7
4
3
2
8
5
  • Fotospektrometr Labmda 750 firmy PerkinElmer
  • Zestaw przestrajalnych laserów impulsowych

opiekun laboratorium: prof. dr hab. Konrad Szaciłowski