8
6
1
5
3
2
4
7
  • Fotospektrometr Labmda 750 firmy PerkinElmer
  • Zestaw przestrajalnych laserów impulsowych

opiekun laboratorium: prof. dr hab. Konrad Szaciłowski