Kalendarz wydarzeń

Seminarium ACMiN: "Plays with perovskites"
Czwartek, 28. Styczeń 2021, 14:00 - 16:00

Uprzejmie zapraszamy na Seminarium ACMiN online, które odbędzie się w czwartek 28 stycznia 2021 r. o godz. 14:00. W spotkaniu można uczestniczyć poprzez poniższy link:

https://upelagh.clickmeeting.com/seminarium-acmin-28-stycznia 

Referat pt. "Plays with perovskites" wygłosi dr inż. Antoni Żywczak (ACMiN AGH).

Streszczenie:

Perovskites, thanks to their wide properties, enable the production of materials with many properties that can be used to design various types of devices. I would like to present a few examples of different perovskites. I will discuss properties of ferromagnetic La0.67Sr0.33MnO3, high-entropy (Y0.2La0.2Nd0.2Sm0.2Gd0.2)CoO3 [1], multiferroic BiFeO3. The properties of perovskites can be changed by: strain, different stoichiometry in the perovskite structure, different substrates and buffer layers, which I will show in the presentation.

[1] P. A. Krawczyk, M. Jurczyszyn, J. Pawlak, W. Salamon, P. Baran, A.Kmita, Ł. Gondek, M.Sikora, C. Kapusta, T. Strączek, J. Wyrwa, and A. Żywczak High-Entropy Perovskites as Multifunctional Metal Oxide Semiconductors: Synthesis and Characterization of (Gd0.2Nd0.2La0.2Sm0.2Y0.2)CoO3, ACS Appl. Electron. Mater. 2020, 2, 10, 3211–3220.