Kalendarz wydarzeń

Seminarium ACMiN: "Dynamika sieci w atomowocienkich materiałach półprzewodnikowych"
Czwartek, 6. Czerwiec 2019, 14:00 - 16:00

Uprzejmie zapraszamy na Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego i Seminarium ACMiN, które odbędzie się w czwartek 6 czerwca 2019 r. o godz. 14.00 w Sali Audytoryjnej ACMiN AGH na II piętrze budynku D-16 (ul. Kawiory 30).

Referat pod tytułem "Dynamika sieci w atomowocienkich materiałach półprzewodnikowych" wygłosi prof. dr hab. Adam Babiński (Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki).

Streszczenie:

Ogromne zainteresowanie grafenem wywołało także renesans innych materiałów o strukturze warstwowej, takich jak chalkogenki metali przejściowych. Ich struktura, na którą składają się warstwy kowalencyjnie związanych atomów chalkogenów i metali przejściowych, powiązane stosunkowo słabymi wiązaniami van der Waalsa umożliwia stosunkowo prostą eksfoliację, a więc możliwość uzyskiwanie takiej pojedynczej warstwy. Zróżnicowane własności tych materiałów, wśród których są metale, izolatory, nadprzewodniki czy półprzewodniki czynią te materiały niewyczerpaną skarbnicą ewentualnych zastosowań.
Podstawową cechą tych materiałów jest dramatyczny wpływ grubości strucktury na ich własności. W przypadku materiałów półprzewodnikowych jest to na przykład zmiana przerwy energetycznej ze skośnej w materiale objętościowym w prostą w przypadku warstwy monoatomowej.
Grubość struktury wpływa też krytycznie na widmo wzbudzeń sieci krystalicznej tych struktur. O efekcie wpływu grubości na tą strukturę na przykładzie tellurku molibdenu (MoTe2) opowiem na tym seminarium. Omówię wyniki badań spektroskopii ramanowskiej pokazujące wpływ grubości na energie fononów, a także na ich strukturę. Opowiem o efektach interferencji kwantowej wpływających na widmo rozpraszania ramanowskiego w przypadku pobudzania rezonansowego.

Miejsce : Sala Audytoryjna ACMiN AGH (1.02A), na II piętrze pawilonu D-16 (ul. Kawiory 30).