Kalendarz wydarzeń

Seminarium ACMiN: "Transmisyjna Dyfrakcja Kikuchiego w skaningowym mikroskopie elektronowym - podstawy techniki oraz jej aplikacji w inżynierii materiałowej"
Czwartek, 7. Marzec 2019, 14:00 - 16:00

Uprzejmie zapraszamy na Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego i Seminarium ACMiN, które odbędzie się w czwartek 7 marca 2019 r. o godz. 14.00 w Sali Audytoryjnej ACMiN AGH na II piętrze budynku D-16 (ul. Kawiory 30).

Referat pod tytułem "Transmisyjna Dyfrakcja Kikuchiego w skaningowym mikroskopie elektronowym - podstawy techniki oraz jej aplikacji w inżynierii materiałowej" wygłosi dr inż. Tomasz Tokarski (ACMiN AGH).

Streszczenie:

Dyfrakcja elektronów wstecznie rozproszonych EBSD w skaningowym mikroskopie elektronowym stanowi obecnie jedno z najbardziej wszechstronnych narzędzi analizy mikrostruktury ciała stałego. Zaprezentowana po raz pierwszy w 2012 roku modyfikacja metody, polegająca zastosowaniu cienkich folii w miejsce litej próbki, umożliwiła skokową poprawę̨ rozdzielczości i otworzyła nowe perspektywy aplikacji systemów EBSD do analizy nanomateriałów. Nowa technika wykorzystująca elektrony przejściowe została nazwana TKD lub też t-EBSD. Wszechstronność metody umożliwia obrazowanie krystalografii materiałów w szerokiej skali wymiarowej począwszy od mikronów do pojedynczych nanometrów. W prezentacji przedstawiony zostanie opis techniki TKD w kontekście aplikacji do materiałów metalicznych i problemów inżynierii materiałowej. Zaprezentowane zostaną podstawowe czynniki wpływające na pomiar: napięcie przyspieszające, rodzaj i grubość́ folii oraz geometria jej ustawienia w stosunku do kamery. Parametry te mają fundamentalny wpływ na możliwą do uzyskania przestrzenną zdolność rozdzielczą oraz szybkości prowadzonej analizy, a tym samym na jakość uzyskanych pomiarów

Miejsce : Sala Audytoryjna ACMiN AGH (1.02A), na II piętrze pawilonu D-16 (ul. Kawiory 30).