Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Współpraca

Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS
Uniwersytet w Cambridge
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie