Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych - szczególnie tych znajdujących się w Bloku Innowacyjnym:

  • Elastyczne Aplikacje Rzeczywistości Wirtualnej
  • Inżynieria odwrotna - technologie dla przemysłu 4.0
  • Opracuj i skomercjalizuj nową technologię
  • Prototypowanie z wykorzystaniem metod przyrostowych
  • Superhydrofobowe i superhydrofilowe powierzchnie i materiały
  • Technologie kosmiczne i komercjalizacja przestrzeni kosmicznej

Zapisy na przedmioty rozpoczną się 21 września. Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.cok.agh.edu.pl/ubpo/  

Zachęcamy do zapoznania się z marcowym wydaniem Biuletynu AGH, w którego powstanie wkład mieli pracownicy i doktoranci ACMiN. Temat przewodni to "Węgiel niejedno ma imię" i poświęcony jest badaniom nad strukturami węglowymi prowadzonymi w naszym Centrum.

147 03 2020 okladka

Wszystkich studentów rozważających studia doktoranckie gorąco zachęcamy do zapoznania się z ofertą aktualnych tematów prac doktorskich, które można realizować w naszym Centrum: Aktualne tematy prac doktorskich

Z przyjemnością informujemy, że Rada Dyscypliny Inżynieria Materiałowa Politechniki Warszawskiej nadała stopień doktora habilitowanego dr. hab. inż. Tomaszowi Tokarskiemu. Serdeczne gratulacje!

Wśród laureatów stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców znalazło się dwoje pracowników ACMiN: dr inż. Angelika Kmita i mgr inż. Wiktor Bednarczyk. Serdecznie gratulujemy!

Jest nam bardzo miło poinformować, że laureatką 15 edycji konkursu NCN SONATA została dr Sylwia Klejna! Jej projekt będzie poświęcony "Modelowaniu procesów osadzania warstw atomowych metali szlachetnych". Serdecznie gratulujemy!

W wyniku przeprowadzonych przez OKW 17 głosowań wybrano:

Do Senatu:
W grupie profesorów:
prof. dr hab. inż. Marek Przybylski

W grupie pozostałych nauczycieli akademickich:
mgr Dorota Skrynicka-Knapczyk

Miło nam poinformować, że na stronie CERIC-ERIC pojawiły się highlights z artykułu Room-Temperature Ferromagnetism in InSb-Mn Nanowires. Tekst można znaleźć pod linkiem:

https://www.ceric-eric.eu/2020/04/22/%e2%80%a8tunable-magnetic-properties-in-manganese-doped-nanowires/

 

3 kwietnia Senatu AGH uchwalił wznowienie akcji wyborczej. Pierwszym krokiem we wznowionej akcji będzie zbieranie zgłoszeń kandydatów do UKE i Senatu.

Seminaria ACMiN zostają reaktywowane i będą odbywać się w formie online. Rozpoczynamy od seminarium, które jako pierwsze zostało odwołane po wprowadzeniu specjalnego trybu funkcjonowania Uczelni, a które odbędzie się wirtualnie w czwartek, 16 kwietnia o godz. 14:00. Referat pt. Rozpoczynamy! Pierwsze działania w Projekcie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” w AGH wygłosi prof. Marek Przybylski.

W spotkaniu uczestniczyć będzie można poprzez poniższy link:

https://aghcentrumelearningu.clickmeeting.com/uczelnia-badawcza

Wszystkich Państwa, a szczególnie osoby zainteresowane udziałem w Projekcie "Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza", serdecznie zapraszamy. Seminarium będzie okazją do zadawania pytań, na które prof. M. Przybylski postara się odpowiedzieć.