• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29

Model wszechstronnego kształcenia oferowanego przez akademię oparty jest na czterech kluczowych elementach takich jak: wiedza, nauka, projekt i edukacja

Nauka

Nauka

Rozwijamy idee multidyscyplinarnych badań naukowych
Edukacja

Edukacja

Wprowadzamy innowacyjne metody prowadzenia zajęć
Projekty

Projekty

Tworzymy rozwiązania podczas kreatywnej pracy w zespołach
Wiedza

Wiedza

Popularyzujemy wyniki badań w mediach społecznościowych

Aktualności

#PRZEKONUJ o tym, że warto dyskutować.

"Discussion and argument are essential parts of science; the greatest talent is the ability to strip
a theory until the simple basic idea emerges with clarity."

Albert Einstein (1879 – 1955)

Efektywna komunikacja jest jedną z czterech kluczowych kompetencji potrzebnych w XXI wieku, niezbędną do prowadzenia innowacyjnych projektów, które obecnie realizowane są na styku wielu dziedzin nauki, techniki i sztuki. Rozwój początkowej idei, praca nad projektem, krytyczne spojrzenie, dyskusja nad rezultatami prac oraz prezentacja wyników wymaga jasnych i czytelnych komunikatów, skutecznie przekazujących informację oraz pomagających realizować zamierzony cel. Obserwując wiele debat, zarówno w środowisku naukowym jak i poza nim widzimy tutaj dużo do zrobienia.

Proponowany przez nas model wszechstronnej edukacji S-TEAM-PBL, powstał z połączenia słowa odnoszącego się do edukacji obejmującej każdą dziedzinę wiedzy - STEAM (ang. Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) ze skrótem  oznaczającym metodę nauczania projektowego - PBL (ang. Project-Based-Learning). W akronimie tym ukryte jest również słowo TEAM, podkreślające interakcję i współpracę osób z różnym doświadczeniem naukowym i artystycznym. Tutaj szczególnie ważne jest zdobywanie i rozwijanie umiejętności dotyczących wzajemnego komunikowania się podczas pracy zespołowej, a także prezentowania rezultatów projektu szerokiemu gronu odbiorców.

Prze6

Zatem czy można sobie wyobrazić nowoczesną, wszechstronną edukację z pominięciem elementów retoryki, jak to ma miejsce dotychczas?

Retoryka to sztuka budowania pięknej, przekonywającej wypowiedzi. W starożytności nie tylko uważana za dziedzinę nauki i wiedzy, ale filar kultury, będący podstawą wartościowego życia. Zasady wprowadzili około 300 lat p.n.e. greccy mistrzowie słowa: Platon, Arystoteles oraz Demostenes oraz doskonali rzymscy mówcy: Cyceron i Kwintylian.

Retoryka Arystotelesa definiuje to słowo nie tylko jako zbiór zasad i reguł odnoszących się do poprawnej wypowiedzi, ale również jako praktyczną umiejętność, pozwalającą na ich szybkie i sprawne zastosowanie w określonej sytuacji. Sam Arystoteles nie tylko nie powiela poglądów swojego mistrza Platona, ale krytycznie się im przygląda i polemizuje z nimi. W dziełach Demostenesa możemy uzyskać informację odnośnie harmonii, zwartej konstrukcji, odpowiedniego doboru słów i ich wzajemnego współbrzmienia. Wszystko po to, aby w rezultacie otrzymać konkretną i wyrazistą wypowiedź, która zostanie zapamiętana.
Studiowane i stosowanie zasad retoryk pozwoliło odnieść sukces Cyceronowi, który wywodził się z małomiasteczkowej społeczności i tylko dzięki uporowi oraz zdolności przekonywania tłumów wzbił się na szczyty władzy, zapisując się w historii światowej literatury. Inny rzymski retor Kwintylian spisując swoje przemyślenia w 12 księgach, podkreślał, że mowa powinna przede wszystkim uczyć, bawić i motywować. Odnosił się także do korzyści ze wspólnego nauczania, podczas którego uczniowie zdobywają także wiedzę od siebie nawzajem.

Prze5

Jednym ze sposobów nauczania, który szczególnie przypadł nam do gustu była forma debaty oksfordzkiej, która oprócz komunikacji pozwala rozwijać dodatkowe kompetencje, takie jak: kreatywność, koordynowanie zadań oraz krytyczne myślenie. Istotne są w niej elementy odnoszące się do uporządkowanego sposobu przekonywania poprzez budowanie argumentów i kontrargumentów. Swoim doświadczeniem w tej dziedzinie podzielił się z nami Piotr Szefer, spiker Reprezentacji Polski w piłce nożnej oraz członek Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców. Warto pamiętać o złotej zasadzie budowania argumentów: state, explain, illustrate, czyli powiedz, wyjaśnij i zilustruj oraz że wstęp, rozwinięcie i zakończenie to niezbędne elementy każdego wystąpienia.

Przed uczestnikami postawiliśmy trudny temat do dyskusji: „Szkoła XXI wieku powinna skupiać się na rozwoju kompetencji, a nie przekazywaniu wiedzy”. Już sama definicja wiedzy i kompetencji wzbudzała kontrowersje, pojawiły się także bardzo ciekawe argumenty po obu stronach – opozycji i propozycji:

- wiedza bez kompetencji jest bezużyteczna, ponieważ trzeba posiadać odpowiednie kompetencje służące do jej wykorzystania i przekazywania,

- kompetencje rozwijamy dzięki zdobywaniu wiedzy, a uporządkowana wiedza jest jej podstawą,

- wiedzę można przyswoić samemu, a kompetencje rozwija się w kontaktach z innymi osobami,

- jedynie szkoła jest w stanie przekazać odpowiednio uporządkowany zasób wiedzy, przez specjalistów w wybranej dziedzinie...

Debata była bardzo wyrównana, bez widocznej przewagi argumentów po którejś ze stron, wszystkie jednak będą brane w dalszych etapach prac nad naszym modelem edukacji.

 

W tym dniu w trakcie zajęć w części projektowej tworzyliśmy również będące częścią najlepszego na świecie uniwersytetu centrum rozwoju kompetencji, ale o tej części opowiemy Wam w kolejnym rozdziale.

Relacja z warsztatów #TWÓRZ.

"...sztuka jest z ducha, stwarza się, nie robi,
a raz stworzona duchem, jest pewnikiem
..."

S. Wyspiański (1869-1907)

 

F1

Okazało się, że były to nie tylko warsztaty artystyczne inspirowane nauką, ale również warsztaty naukowe inspirowane sztuką, a także wzajemnych inspiracji prowadzących i Uczestników.

Tym razem pierwszy raz spróbowaliśmy połączyć edukację w duchu STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) z tą w duchu nauczania projektowego PBL (ang. Project-Based-Learning). STEAM to rozszerzenie  o sztukę, dość rozpowszechnionego modelu nauczania przedmiotów ścisłych - STEM, która dotąd była wyłączona z tego kanonu.

Podstawę stanowił solidny wykład Aleksandry Koper o sztuce w kontekście nauki wykorzystującej nowoczesne materiały i technologie w malarstwie, rzeźbie i architekturze.  Krytycznie przyjrzeliśmy się funkcjonującemu poglądowi francuskiego pozytywisty Augusta Comte'a, który podzielił te dwie dziedziny, nie dostrzegając żadnego związku między nimi.
3

W części praktycznej powstały ferrofluidowe obrazy na bazie wodnych farb i cieczy magnetycznej, oddziaływującej z polem magnetycznym i obserwowane pod mikroskopem optycznym.

Kolejny element to krótki wykład  o początkach i czterech epokach magnetyzmu: pierwszego znanego materiału magnetytu, magnetyzmu wykorzystywanego w medycynie, efektów magnetooptycznych odkrytych przez Faraday'a, równań magnetyzmu spisanych przez Maxwella, a także ostatniej współczesnej ery tworzenia nanostruktur do przechowywania informacji, w tym również tej wykorzystującej światło do jej zapisu.
F2

W części projektowej powstały cztery projekty ilustrujące cztery ery magnetyzmu.

Następnie uczestnicy zespołowo realizowali projekty dotyczące przestrzennej realizacji ilutrującej wybraną erę magnetyzmu.

Prace projektowe:

1. Interaktywna pracownia artystyczna z podłogą i panelami do tworzenia obrazów.Autorzy: Krzysztof Nowa, Anna Halątra, Konrad Karcz

2. Międzymiastowa rzeźba z funkcją komunikacji, pokazująca erę informacji i przesyłu danych,  np. osoba będąca w Krakowie wpływa na stan instalacji w Warszawie. Autorzy: Anita Czajka, Piotr Tłuszcz, Filip Tłuszcz

4

3. Onkoszpital, w którym pacjent dostanie kompleksową opiekę medyczną i psychologiczną, a magnetyczne rzeźby i obiekty posłużą  jako wizualizacja procesu leczenia i efekt terapeutyczny. Autorzy: Karolina Milbrandt, Dawid Zając, Marzena Rugieł

4. Instalacja/pokój pokazująca magnetyczne (odpychające i przyciągające) własności pola magnetycznego. Specjalne magnetyczne buty umożliwiają chodzenie po wodzie i ścianach.

Autorzy: Julia Guzik, Katarzyna Hejno, Agnieszka Skowron, Oliwia Maloch

Dziękujemy Uczestnikom za bardzo aktywny udział w zajęciach i mamy nadzieję do zobaczenia!

 

Szkolenia

P1

 

Zapraszamy wszystkich studentów i doktorantów do wzięcia udziału w kolejnej inicjatywie Akademii Ciekawych Myśli i Nauk.

W semestrze letnim odbędzie się cykl jednodniowych szkoleń dotyczących rozwijania własnych kompetencji. Szczegółowe informację będą dostępne już wkrótce na naszej stronie internetowej lub profilu na facebooku.

Serdecznie zapraszamy.

Zobacz wszystkie aktualności

O nas

Katarzyna Berent

Katarzyna Berent

Inżynier materiałowiec. Zainteresowania skupiają się głównie na materiałach ceramicznych do zastosowań w elektronice. W wolnym czasie eksperymentuje w kuchni i tańczy.
Katarzyna Hnida

Katarzyna Hnida

Chemik, inżynier materiałowiec. Zajmuje się chemiczną i elektrochemiczną syntezą jednowymiarowych nanomateriałów do zastosowań w elektronice, termoelektryce i sensoryce. Fanka twórczości Terrego Pratchetta, filmów o superbohaterach i gier planszowych. W wolnych chwilach poprawia świat przez pieczenie ciast i przygotowywanie czekoladek.
Kamila Kollbek

Kamila Kollbek

Fizyk. Interesuje się otrzymywaniem materiałów funkcjonalnych oraz badaniem ich właściwości fizyko-chemicznych. Aktualnie pracuje nad nowymi materiałami do zastosowań w fotowoltaice i magneto-plazmonice. W wolnych chwilach pływa, pracuje w ogrodzie i zwiedza świat.
Kacper Pilarczyk

Kacper Pilarczyk

Fizyk, chemik entuzjasta. Zajmuje się nowymi materiałami hybrydowymi w kontekście procesów przetwarzania informacji. Konstruuje sztuczne synapsy oraz prototypowe elementy optoelektroniczne. Lubi sztukę i gra na gitarze.
Marianna Marciszko

Marianna Marciszko

Fizyk, inżynier biomedyczny. Zajmuje się szeroko pojętą rentgenowską analizą materiałów. Szczególnie fascynują ją materiały do zadań biomedycznych. Miłośniczka chopperów, fanka Rammsteina oraz entuzjastka shih-tzu i buldogów francuskich.
Aleksandra Szkudlarek

Aleksandra Szkudlarek

Fizyk. Zajmuje się projektowaniem i wytwarzaniem materiałów funkcjonalnych, które oddziałują ze światłem i polem magnetycznym oraz badaniem tych zjawisk w nanoskali. W wolnych chwilach kaligrafuje, gra na saksofonie i strzela z łuku.
Tomasz Czech

Tomasz Czech

Interesuje się analityką chemiczną oraz nowymi rozwiązaniami dla rolnictwa precyzyjnego. W wolnych chwilach zajmuje się metodami nauczania:  Design Thinking i burzą mózgów.
Wioletta Kilar

Wioletta Kilar

Interesuje się problematyką nauczania przedsiębiorczości i geografii na wszystkich szczeblach edukacji, procesami kształtowania się i funkcjonowania przedsiębiorstw, szczególnie ponadnarodowych korporacji, globalizacją i przemianami struktur przestrzennych przemysłu w różnych układach przestrzennych. W wolnych chwilach pasjonuje się kuchniami świata i podróżami.
Angelika Kmita

Angelika Kmita

Inżynier materiałowiec. Zajmuje się projektowaniem i syntezą nanocząstek pod kątem ich zastosowań w szeroko rozumianych dziedzinach tj. medycyna, elektronika, pamięci magnetyczne. Interesuje się materiałami: funkcjonalnymi, kompozytowymi, nanomagnetycznymi. Pasjonatka architektury (A. Gaudi), w wolnych chwilach szkicuje.
Dorota Lachowicz

Dorota Lachowicz

Chemik. Zajmuje się syntezą i charakterystyką nano- i mikromateriałów polimerowych i hybrydowych do celów biomedycznych. Szczególnie interesuje się nanometrycznymi systemami dostarczania leków. W wolnych chwilach spaceruje i fotografuje świat.
Magdalena Wytrwał-Sarna

Magdalena Wytrwał-Sarna

Chemik. Interesuje się modyfikacją chemiczną polimerów, ich właściwościami fizykochemicznymi i biologicznymi, dla celów dalszej aplikacji biomedycznej. Badane polimery wykorzystuje zarówno jako nośniki substancji biologicznie aktywnych oraz jako podłoża do hodowli komórek. Uwielbia podróże, samochody i koty.
Juliusz Kuciakowski

Juliusz Kuciakowski

Fizyk. Zajmuje się magnetometrią, litografią oraz syntezą nanocząsteczek magnetycznych. Lubi poszerzać wiedzę w każdej dziedzinie. W wolnym czasie zajmuje się DIY i drukiem 3D.

Partnerzy

Naukowy Patronat Honorowy

Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie


Rektor Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie

Rektor Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie


Sponsorzy

Kontakt

Dodatkowych informacji udzielamy mailowo, facebookowo lub telefonicznie:

acmin.academy@agh.edu.pl

+48 617 52 75

Opracowanie i projekt graficzny:
Aleksandra Szkudlarek, Kamila  Kollbek

Realizacja: 48Media