Events Calendar

Seminarium ACMiN: "Nano- i mikrostrukturalne nośniki leków oraz układy teranostyczne"
Thursday, 23. May 2019, 14:00 - 16:00

Uprzejmie zapraszamy na Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego i Seminarium ACMiN, które odbędzie się w czwartek 23 maja 2019 r. o godz. 14.00 w Sali Audytoryjnej ACMiN AGH na II piętrze budynku D-16 (ul. Kawiory 30).

Referat pod tytułem "Nano- i mikrostrukturalne nośniki leków oraz układy teranostyczne" wygłosi dr Dorota Lachowicz (Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH).

Streszczenie:

Obecnie stosowane klasyczne formy leków przeciwzapalnych i przeciwnowotworowych charakteryzują się pewnymi ograniczeniami tj. wysoka toksyczność lub niska biodostępność. Pociąga to za sobą wystąpienie poważnych skutków ubocznych, które w znacznym stopniu ograniczają skuteczność terapii tymi preparatami. Zastosowanie nano i mikronośników leków może zmodyfikować ich farmakokinetykę. W prezentowanej pracy pokazany zostanie proces tworzenia nowych typów nośników leków ich selekcji pod kątem właściwości fizykochemicznych i biologicznych.

Location : Sala Audytoryjna ACMiN AGH (1.02A), na II piętrze pawilonu D-16 (ul. Kawiory 30).