Events Calendar

Seminarium ACMiN: "Badania strukturalne nowych związków krzemosiarkowych"
Thursday, 9. May 2019, 14:00 - 16:00

Uprzejmie zapraszamy na Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego i Seminarium ACMiN, które odbędzie się w czwartek 9 maja 2019 r. o godz. 13.00 w Sali Audytoryjnej ACMiN AGH na II piętrze budynku D-16 (ul. Kawiory 30).

Referat pod tytułem"Badania strukturalne nowych związków krzemosiarkowychwygłosi dr hab. inż. Anna Dołęga, prof. nadzw. PG (Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny).

Streszczenie:
Związki zawierające wiązania krzem-siarka są zwykle bardzo reaktywne i szybko ulegają reakcjom z wodą i innymi reagentami nukleofilowymi. Reakcje podstawienia zachodzące na atomie krzemu można jednak spowolnić za pomocą tzw. „ochrony kinetycznej”, tj. poprzez przyłączenie do tego atomu objętościowych podstawników alkilowych lub arylowych. Podstawniki o dużej zawadzie sterycznej utrudniają dostęp nukleofila do centrum reakcji – dodatnio naładowanego atomu krzemu. Takie podejście pozwala na izolację względnie stabilnych związków molekularnych z grupami funkcyjnymi, takimi jak OH / SH przyłączonymi bezpośrednio do atomu krzemu. Podczas seminarium omówione zostaną sposoby otrzymywania oraz właściwości niektórych związków krzemosiarkowych zsyntetyzowanych w ostatnich latach oraz struktury ich połączeń z wybranymi metalami przejściowymi.

Zwracamy Państwa uwagę na zmianę godziny - Seminarium wyjątkowo odbędzie się o godz. 13.00!

Location : Sala Audytoryjna ACMiN AGH (1.02A), na II piętrze pawilonu D-16 (ul. Kawiory 30).