Events Calendar

Seminarium ACMiN: "Problem zanieczyszczenia powietrza w Polsce - przyczyny, konsekwencje, rozwiązania."
Thursday, 14. March 2019, 14:00 - 16:00

Uprzejmie zapraszamy na Środowiskowe Seminarium Fizyki Ciała Stałego i Seminarium ACMiN, które odbędzie się w czwartek 14 marca 2019 r. o godz. 14.00 w Sali Audytoryjnej ACMiN AGH na II piętrze budynku D-16 (ul. Kawiory 30).

Referat pod tytułem "Problem zanieczyszczenia powietrza w Polsce - przyczyny, konsekwencje, rozwiązania." wygłosi dr Jakub Jędrak (Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa, Polski Alarm Smogowy).

Streszczenie:

Zgodnie z tytułem seminarium postaram się przybliżyć różne aspekty problemu zanieczyszczenia powietrza w Polsce, ze szczególnym naciskiem na źródła, skutki zdrowotne i sposoby poradzenia sobie ze "smogiem". Spróbuję też spojrzeć na problematykę zanieczyszczenia polskiego powietrza w szerszej perspektywie. Po pierwsze, przez porównanie z sytuacją w innych miejscach na Świecie. Po drugie, odnosząc się pokrótce do innych problemów z dziedziny ochrony zdrowia lub środowiska (np. zmiany klimatu).

Location : Sala Audytoryjna ACMiN AGH (1.02A), na II piętrze pawilonu D-16 (ul. Kawiory 30).